Eerstvolgende samenkomsten 

                          dienst wordt geleid door   

19 jan | 09.30  | ds Albert Balk
19 jan |15.00  | Oecemenische dienst in Johannes de Doperkerk

26 jan | 09.30  | ds Hans Schaeffer
26 jan |16.45   | ds Peter Sinia

2 feb   | 09.30  | ds Albert Balk viering Heilig Avondmaal
2 feb   |16.45   | ds Albert Balk viering Heilig Avondmaal

9 feb   | 09.30  | ds Henk van Hemmen
9 feb   |16.45   | ds Albert Balk