Eerstvolgende diensten

20 jan        |  09.30 uur   |ds A.J. Balk
20 jan        | 15.00 uur    |Interkerkelijke dienst Bevrijdingskerk

27 jan        |  09.30 uur   |ds P. Busstra
27 jan        | 16.45 uur    |ds E. Brink

3 feb         |  09.30 uur   |ds A.J. Balk    viering HA
3 feb         | 16.45 uur    |ds A.J. Balk    viering HA