Dit geloven wij:

Wij belijden dat Jezus Christus, de Zoon van God, onze Heer en Heiland is. Hem willen we volgen, Zijn redding hebben we nodig. Hij is in onze plaats aan het kruis gestorven en opgestaan uit de dood. 

We kennen Jezus Christus pas goed wanneer we God de Vader, de God van het Verbond kennen. We geloven dat God ons wil gebruiken om Zijn liefde uit te dragen in onze omgeving en daar tot zegen te zijn, en dat Hij ons heeft geroepen om het Evangelie te verkondigen en te belichamen. 

Dit is onze gemeente:

De GKv Wageningen (286 leden) is een streekgemeente van gezinnen, studenten, ouderen en alleengaanden. Er zijn bijna 100 doopleden, de helft van de gemeente is jonger dan 30 jaar, op iets minder dan de helft van onze adressen woont 1 persoon en 5% van de gemeenteleden is 80+. De meeste jonge gezinnen en 80-plussers wonen in Wageningen. Het overgrote deel van de 50 en 60 plussers woont in de dorpen er omheen. Een aanzienlijk deel van de gemeente is hoogopgeleid. 

We werken samen met andere kerken in het jeugdwerk voor de oudere jeugd, in het organiseren van maaltijden voor eenzame Wageningers en het diaconaal inloophuis Markt 17. 

Als gemeente participeren we in diverse platforms waarin Wageningse kerken samenwerken. Zo is er een pastoresconvent waarin de voorgangers van Wageningen regelmatig overleggen. 

De samenwerking met onze (letterlijke) overburen van de NGK zal komende jaren steeds belangrijker worden.

Dit kun je van onze gemeente verwachten:

We zijn een gemeente met grote diversiteit: in leeftijd, voorkeuren en achtergronden, wat terug te zien is in voorkeursuitingen van ons geloof: van uitbundig evangelisch tot lectio divina en eerbiedige liturgie. 

Praktisch gezien hebben we meestal genoeg vrijwilligers voor de vele taken. We houden van muziek en hebben hierin veel talenten. Als gemeente hebben we een pastoraal team dat de huisbezoeken aflegt (sinds 2019), en waar ook de predikant onderdeel van uitmaakt. Uitdagingen in onze gemeente zijn de grote groep jongeren (hoe blijf je hen goed betrekken) en het zijn van een streekgemeente (er moet afstand overbrugd worden om verbinding te maken). 

De diversiteit aan geloofsbeleving van onze gemeenteleden brengt zowel verbindende gesprekken, nieuwe inzichten als soms spanningen met zich mee. 

We zijn een gemeente van kringen. Ieder lid is onderdeel van een van de kringen. 

Kerntaken van onze predikant zijn: Geestelijk en verbindend leiding geven aan onze diverse gemeente, inspireren door de Geest en het Woord.