Eerstvolgende samenkomsten


9 dec        |  9.30 uur    | ds. A.J. Balk

                  | 16.45 uur  | ds. H.S. van Hemmen 


Activiteiten

maandag 10 december     KomEet

zaterdag 15 december      Kerstmarkt
                                                op het kerkplein van 16.00 – 18.30 uur

God keek naar alles wat hij had gemaakt en zag dat het zeer goed was. Het werd avond en het werd morgen. De zesde dag.

Genesis 1:31

De Wagenburcht is een christelijke gemeente in Wageningen. Als volgelingen van Christus komen we tijdens kerkdiensten en op kringavonden samen. Met elkaar willen we onze God dienen en volgen. De Wagenburcht maakt deel uit van de Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt.