Eerstvolgende samenkomsten

zondag 25 februari

09.30 uur         | ds M. Wielhouwer
16.45 uur         | ds J.J. BurgerActiviteiten


maandag 19 februari          Kom-Eet

6 en 7 april                           Kinderkledingbeurs

God keek naar alles wat hij had gemaakt en zag dat het zeer goed was. Het werd avond en het werd morgen. De zesde dag.

Genesis 1:31

De Wagenburcht is een christelijke gemeente in Wageningen. Als volgelingen van Christus komen we tijdens kerkdiensten en op kringavonden samen. Met elkaar willen we onze God dienen en volgen. De Wagenburcht maakt deel uit van de Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt.