Eerstvolgende samenkomsten

zondag 25 maart

09.30 uur         | br G. Roorda                  
16.45 uur         | ds M. TelActiviteiten


maandag 19 maart            Kom-Eet

6 en 7 april                           Kinderkledingbeurs

7 april                                    Het echte leven?!

God keek naar alles wat hij had gemaakt en zag dat het zeer goed was. Het werd avond en het werd morgen. De zesde dag.

Genesis 1:31

De Wagenburcht is een christelijke gemeente in Wageningen. Als volgelingen van Christus komen we tijdens kerkdiensten en op kringavonden samen. Met elkaar willen we onze God dienen en volgen. De Wagenburcht maakt deel uit van de Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt.