12 februari: 09.30: ds. A.J. Balk 9.30
12 februari:  16.45: ds. H.S. v. Hemmen (leerdienst 2)

Alles is uit hem ontstaan,
alles is door hem geschapen,
alles heeft in hem zijn doel.

Romeinen 11:36

De Wagenburcht is een christelijke gemeente in Wageningen. Als volgelingen van Christus komen we tijdens kerkdiensten en op kringavonden samen. Met elkaar willen we onze God dienen en volgen. De Wagenburcht maakt deel uit van de Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt.