Over onze kerkgemeenschap:
De Wagenburcht is een christelijke gemeente in Wageningen. Als volgelingen van Jezus Christus komen we ondermeer tijdens kerkdiensten en op kringavonden samen. Met elkaar willen we onze God dienen en volgen. De Wagenburcht maakt deel uit van de Nederlandse Gereformeerde Kerken (https://ngk.nl/)

De Wagenburcht is een gemeente vol verscheidenheid. Onze leden komen niet alleen uit Wageningen, maar ook uit de omliggende plaatsen zoals Bennekom, Renkum en dorpen in de Betuwe. Vanzelfsprekend voor een kerk in een studentenstad: een flink aantal van onze leden is student.

Gemeente van kringen

De Wagenburcht is een gemeente van kringen. Binnen die kringen houden we bijbelstudieavonden en andere activiteiten. Maar, de kringen zijn er ook om als een kleine groep naar elkaar om te zien.

Het woord van God is onze basis. Als gemeente willen we groeien in geloof, in gebed, in gemeenschap, in gaven en in gastvrijheid. Zo hopen we dicht bij onze Heer en Heiland te leven.

Welkom

Wil je eens langskomen in een eredienst, op een kringavond, of wil je in contact komen met iemand van onze gemeente? Je bent van harte welkom. Kijk voor onze gegevens op de pagina contact.

Met enige regelmaat worden in Wageningen ook Alpha cursussen (zie www.alpha-cursus.nl) gegeven.