Live meeluisteren kan tijdens iedere dienst. Ook gemeentevergaderingen en andere gemeentebrede activiteiten zijn thuis live mee te luisteren.

Voor de directe uitzending en het luisteren van eerdere kerkdiensten, klik op onderstaande link