Activiteiten

Elke maandagavond om de veertien dagen is er KomEet (www.kom-eet.com)

Gemeenteweekend: Pinksteren 2020

Sta op en schitter. je Licht is gekomen, over jou schijnt de Luister van de Heer.

Jesaja 60:1

 

Eerstvolgende samenkomsten

                         

In ieder geval tot en met 31 mei houden we geen samenkomsten.
Wel kunt u elke zondag om 9.30 uur luisteren naar een liturgisch moment
met dominee Albert Balk.  

Luister mee
of
Kijk en luister mee

De Wagenburcht is een christelijke gemeente in Wageningen. Als volgelingen van Christus komen we tijdens kerkdiensten en op kringavonden samen. Met elkaar willen we onze God dienen en volgen. De Wagenburcht maakt deel uit van de Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt.