Activiteiten

Maandagavond om de veertien dagen is er KomEet (www.kom-eet.com)

Sta op en schitter. je Licht is gekomen, over jou schijnt de Luister van de Heer.

Jesaja 60:1

 

Samenkomsten                    

Iedere zondag houden we om 9.30 uur een dienst.
U kunt deze dienst online meebeleven of live bezoeken. 
Van harte welkom! 

                                             dienst geleid door

zondag 4 dec  09.30 uur  ds Evert Jan Hempenius  viering Heilig Avondmaal

De Wagenburcht is een christelijke gemeente in Wageningen. Als volgelingen van Christus komen we tijdens kerkdiensten en op kringavonden samen. Met elkaar willen we onze God dienen en volgen. De Wagenburcht maakt deel uit van de Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt.